Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energipriser i värmeproduktionen i december 2018

Energikällä 3) 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
2) Stenkol (moms. 0 %) 42,44 6,4
Naturgas (moms. 0 %) 52,26 12,4
Skogflis (moms. 0 %) 20,25 -1,6
Frästorv, (moms. 0 %) 15,02 1,5
1) Inkluderar punktskatter.
2) Preliminärt pris.
3) Källor: Bioenergi rf, Energimyndigheten, FOEX Indexes Ab, Tull

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 4:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 2. Energipriser i värmeproduktionen i december 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2018/04/ehi_2018_04_2019-03-13_tau_002_sv.html