Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i december 2018

Energikällä 2) 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
Lätt brännolja (moms. 24 %) 97,7 6,4
Hushållsel, L2 ( moms. 24 %) 137 10,9
Träpellet (moms. 24 %) 58 2,8
Fjärrvärme, radhus/låghus (moms 24 %) 79,67 1,8
1) Priserna tar inte hänsyn till energikonverteringstab. Priset på fjärvärme är från juli 2018.
2) Källor: Energimyndigheten, Finsk Energiindustri rf, Statistikcentralen

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 4:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 3. Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i december 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2018/04/ehi_2018_04_2019-03-13_tau_003_sv.html