Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energipriser i värmeproduktionen i mars 2019

Energikällä 3) 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
2) Stenkol (moms. 0 %) 40,4 -0,9
Naturgas (moms. 0 %) 51,67 4,2
Skogflis (moms. 0 %) 20,7 1,3
Frästorv, (moms. 0 %) 16,1 8,6
1) Inkluderar punktskatter.
2) Preliminärt pris.
3) Källor: Bioenergi rf, Energimyndigheten, FOEX Indexes Ab, Tull

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 12.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 1:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 2. Energipriser i värmeproduktionen i mars 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2019/01/ehi_2019_01_2019-06-12_tau_002_sv.html