Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i mars 2019

Energikällä 2) 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
Lätt brännolja (moms. 24 %) 99,2 9,1
Hushållsel, L2 ( moms. 24 %) 140 11,5
Träpellet (moms. 24 %) 58 3,5
Fjärrvärme, radhus/låghus (moms 24 %) 81,88 4,1
1) Priserna tar inte hänsyn till energikonverteringstab. Priset på fjärvärme är från januari 2019.
2) Källor: Energimyndigheten, Finsk Energiindustri rf, Statistikcentralen

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 12.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 1:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 3. Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i mars 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2019/01/ehi_2019_01_2019-06-12_tau_003_sv.html