Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energipriser i värmeproduktionen i juni 2019

Energikällä 3) 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
2) Stenkol (moms. 0 %) 39,38 -1,7
Naturgas (moms. 0 %) 49,52 -1,0
Skogflis (moms. 0 %) 20,85 2,8
Frästorv, (moms. 0 %) 16,55 13,5
1) Inkluderar punktskatter.
2) Preliminärt pris.
3) Källor: Bioenergi rf, Energimyndigheten, FOEX Indexes Ab, Tull

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 12.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 2:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 2. Energipriser i värmeproduktionen i juni 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2019/02/ehi_2019_02_2019-09-12_tau_002_sv.html