Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energipriser i värmeproduktionen i september 2019

Energikällä 3) 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
2) Stenkol (moms. 0 %) 37,86 -10,7
Naturgas (moms. 0 %) 47,98 -6,2
Skogflis (moms. 0 %) 21,01 4,2
Frästorv, (moms. 0 %) 16,34 12,1
1) Inkluderar punktskatter.
2) Preliminärt pris. Priset på skogsflis och frästorv, genomsnittet för 3:e kvartalet.
3) Källor: Bioenergi rf, Energimyndigheten, FOEX Indexes Ab, Tull, Statistikcentralen

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 11.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 3:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 2. Energipriser i värmeproduktionen i september 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2019/03/ehi_2019_03_2019-12-11_tau_002_sv.html