Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i september 2019

Energikällä 2) 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
Lätt brännolja (moms. 24 %) 94,2 -9,2
Hushållsel, L2 ( moms. 24 %) 138,60 8
Träpellet (moms. 24 %) 58 2,4
Fjärrvärme, radhus/låghus (moms 24 %) 81,84 2,7
1) Priserna tar inte hänsyn till energikonverteringstab. Priset på fjärvärme är från juli 2019.
2) Källor: Energimyndigheten, Finsk Energiindustri rf, Statistikcentralen

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 11.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 3:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 3. Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i september 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2019/03/ehi_2019_03_2019-12-11_tau_003_sv.html