Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energipriser i värmeproduktionen i december 2019

Energikällä 3) 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
2) Stenkol (moms. 0 %) 38,51 -9,3
Naturgas (moms. 0 %) 47,49 -9,1
Skogflis (moms. 0 %) 21,19 4,6
Frästorv, (moms. 0 %) 16,32 8,7
1) Inkluderar punktskatter.
2) Preliminärt pris. Priset på skogsflis och frästorv, genomsnittet för 4:e kvartalet.
3) Källor: Bioenergi rf, Energimyndigheten, FOEX Indexes Ab, Tull, Statistikcentralen

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Virve Rouhiainen 029 551 3527, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 12.03.2020

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 4:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 2. Energipriser i värmeproduktionen i december 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2019/04/ehi_2019_04_2020-03-12_tau_002_sv.html