Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i december 2019

Energikällä 2) 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
Lätt brännolja (moms. 24 %) 98,20 6
Hushållsel, L2 ( moms. 24 %) 139,40 1,7
Träpellet (moms. 24 %) . .
Fjärrvärme, radhus/låghus (moms 24 %) 81,84 2,7
1) Priserna tar inte hänsyn till energikonverteringstab. Priset på fjärvärme är från juli 2019.
2) Källor: Energimyndigheten, Finsk Energiindustri rf, Statistikcentralen

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Virve Rouhiainen 029 551 3527, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 12.03.2020

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 4:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 3. Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i december 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2019/04/ehi_2019_04_2020-03-12_tau_003_sv.html