Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energipriser i värmeproduktionen i juni 2020

Energikälla 3) Pris €/MWh 1) Årsförändring -%
Stenkol (moms. 0 %) 2) 37,26 –5,4
Naturgas (moms. 0 %) 4) . .
Skogflis (moms. 0 %) 5) 22,31 7,0
Frästorv, (moms. 0 %) 16,29 –1,6
1) Inkluderar punktskatter.
2) Preliminärt pris.
3) Källor: Bioenergi rf, Energimyndigheten, FOEX Indexes Ab, Tull, Statistikcentralen
4) Publiceringen av priset på naturgas har avbrutits tillsvidare.
5) Priset på skogsflis och frästorv, genomsnittet för 2:a kvartalet.

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Virve Rouhiainen 029 551 3527, energia@stat.fi

Avdelningschef: : Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.09.2020

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 2:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 2. Energipriser i värmeproduktionen i juni 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2020/02/ehi_2020_02_2020-09-10_tau_002_sv.html