Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energipriser i värmeproduktionen i september 2020

Energikälla 3) Pris €/MWh 1) Årsförändring -%
Stenkol (moms. 0 %) 2) 36,5 –3,7
Naturgas (moms. 0 %) 4) . .
Skogflis (moms. 0 %) 5) 22,2 5,4
Frästorv, (moms. 0 %) 16,2 –0,9
1) Inkluderar punktskatter.
2) Stenkol preliminärt pris.
3) Källor: Bioenergi rf, Energimyndigheten, FOEX Indexes Ab, Tull, Statistikcentralen
4) Publiceringen av priset på naturgas har avbrutits tillsvidare.
5) Priset på skogsflis och frästorv, genomsnittet för 3:e kvartalet.

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Virve Rouhiainen 029 551 3527, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 3:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 2. Energipriser i värmeproduktionen i september 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2020/03/ehi_2020_03_2020-12-10_tau_002_sv.html