Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i september 2020

Energikälla 2) Pris €/MWh 1) Årsförändring -%
Lätt brännolja (moms. 24 %) 71,0 –28,3
Hushållsel, L2 ( moms. 24 %) 137,1 –1,1
Träpellet (moms. 24 %) 4) . .
Fjärrvärme, radhus/låghus (moms 24 %) 3) 82,57 0,9
1) Priserna tar inte hänsyn till energikonverteringstab.
2) Källor: Energimyndigheten, Finsk Energiindustri rf, Statistikcentralen
3) Priset på fjärvärme är från juli 2020.
4) Publiceringen av priserna på träpellettar har avbrutits tillsvidare.

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Virve Rouhiainen 029 551 3527, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 3:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 3. Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i september 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2020/03/ehi_2020_03_2020-12-10_tau_003_sv.html