Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i mars 2021

Energikälla 2) Pris €/MWh 1) Årsförändring -%
Lätt brännolja (moms. 24 %) 95,9 24,7
Hushållsel, L2 ( moms. 24 %) 142,5 3,0
Träpellet (moms. 24 %) 4) 58,8 0,7
Fjärrvärme, radhus/låghus (moms 24 %) 3) 83,59 1,3
1) Priserna tar inte hänsyn till energikonverteringstab.
2) Källor: Energimyndigheten, Finsk Energiindustri rf, Statistikcentralen
3) Priset på fjärvärme är från januari 2021.
4) Priserna på träpellettar: Producentprisindex 2021 mars, tabellbilaga 25.

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 10.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 1:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 3. Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i mars 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2021/01/ehi_2021_01_2021-06-10_tau_003_sv.html