Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energipriser i värmeproduktionen i juni 2021

Energikälla 3) Pris €/MWh 1) Årsförändring -%
Stenkol (moms. 0 %) 2) 41,6 11,7
Naturgas (moms. 0 %) 53 .
Skogflis (moms. 0 %) 4) 23,2 3,9
Frästorv, (moms. 0 %) 4) 18,7 14,8
1) Inkluderar punktskatter.
2) Stenkol preliminärt pris.
3) Källor: Bioenergi rf, Energimyndigheten, FOEX Indexes Ab, Tull, Statistikcentralen
4) Priset på skogsflis och frästorv, genomsnittet för 2:a kvartalet.
5)

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 09.09.2021

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 2:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 2. Energipriser i värmeproduktionen i juni 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2021/02/ehi_2021_02_2021-09-09_tau_002_sv.html