Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Energipriser i värmeproduktionen i september 2021

Energikälla 3) Pris €/MWh 1) Årsförändring -%
Stenkol (moms. 0 %) 2) 50,57 38,7
Naturgas (moms. 0 %) 70,50 .
Skogflis (moms. 0 %) 4) 23,06 4,1
Frästorv (moms. 0 %) 4)
1) Inkluderar punktskatter.
2) Stenkol preliminärt pris.
3) Källor: Bioenergi rf, Energimyndigheten, FOEX Indexes Ab, Tull, Statistikcentralen
4) Priset på skogsflis genomsnittet för 3:e kvartalet, priset på frästorv publiseras inte på grund av för få svar.

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Virve Rouhiainen 029 551 3527, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 09.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 3:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 2. Energipriser i värmeproduktionen i september 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2021/03/ehi_2021_03_2021-12-09_tau_002_sv.html