Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i september 2021

Energikälla 2) Pris €/MWh 1) Årsförändring -%
Lätt brännolja (moms. 24 %) 102,9 45,1
Hushållsel, L2 ( moms. 24 %) 145,5 6,2
Träpellet (moms. 24 %) 4) 58,5 0,2
Fjärrvärme, radhus/låghus (moms 24 %) 3) 85,5 3,5
1) Priserna tar inte hänsyn till energikonverteringstab.
2) Källor: Energimyndigheten, Finsk Energiindustri rf, Statistikcentralen
3) Priset på fjärvärme är från juli 2021.
4) Priserna på träpellettar: Producentprisindex 2021 oktober, tabellbilaga 25.

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Virve Rouhiainen 029 551 3527, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 09.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 3:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 3. Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i september 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2021/03/ehi_2021_03_2021-12-09_tau_003_sv.html