Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Energipriser i värmeproduktionen i december 2021

Energikälla 3) Pris €/MWh 1) Årsförändring -%
Stenkol (moms. 0 %) 2) 55,2 48,6
Naturgas (moms. 0 %) 87,22 .
Skogflis (moms. 0 %) 4) 24,3 8,3
Frästorv (moms. 0 %) 4)
1) Inkluderar punktskatter.
2) Stenkol preliminärt pris.
3) Källor: Bioenergi rf, Energimyndigheten, FOEX Indexes Ab, Tull, Statistikcentralen
4) Priset på skogsflis genomsnittet för 4:e kvartalet, priset på frästorv publiseras inte på grund av för få svar.

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 10.03.2022

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 4:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Energipriser i värmeproduktionen i december 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2021/04/ehi_2021_04_2022-03-10_tau_001_sv.html