Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i december 2021

Energikälla 2) Pris €/MWh 1) Årsförändring -%
Lätt brännolja (moms. 24 %) 110,9 44,2
Hushållsel, L2 ( moms. 24 %) 157,4 15,3
Träpellet (moms. 24 %) 4) 58,5 0,2
Fjärrvärme, radhus/låghus (moms 24 %) 3) 88,2 5,5
1) Priserna tar inte hänsyn till energikonverteringstab.
2) Källor: Energimyndigheten, Finsk Energiindustri rf, Statistikcentralen
3) Priset på fjärvärme är från januari 2022.
4) Priserna på träpellettar: Producentprisindex 2021 december, tabellbilaga 25.

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 10.03.2022

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 4:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 2. Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i december 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2021/04/ehi_2021_04_2022-03-10_tau_002_sv.html