Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Luftfart 2021, augusti

Luftfart 2021, juni

2021
juni
Offentliggöranden