Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 2.6.2016

Yli puolet innovoineista ilmoitti ympäristöhyötyjä tuottavia innovaatioita

Yli puolet vuosina 2012–2014 innovaatioita käyttöönottaneista yrityksistä otti ilmoituksensa mukaan käyttöönsä ympäristöhyötyjä tuottavia innovaatioita. Teollisuudessa osuus oli 71 prosenttia ja palveluissa 50 prosenttia innovoineista. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tutkimukseen yritysten innovaatiotoiminnasta vuosina 2012–2014, mikä oli osa laajempaa EU-tutkimusta.

Innovaatioiden tuottamat ympäristöhyödyt 2012–2014, osuus innovaatioita vuosina 2012–2014 käyttöönottaneista

Innovaatioiden tuottamat ympäristöhyödyt 2012–2014, osuus innovaatioita vuosina 2012–2014 käyttöönottaneista

Yleisimmin innovaatioiden tuottamana ympäristöhyötynä yritykset nimesivät tehokkaamman energiankäytön ja pienentyneen hiilijalanjäljen. Tuotannonaikaisia ympäristöhyötyjä ilmoitettiin käytännössä yhtä yleisesti kuin lopputuotekäytön aikana saavutettavia ympäristöhyötyjä. Tärkeimpinä syinä ympäristöhyötyjä tuottavien innovaatioiden käyttöönottoon yritykset näkivät korkeat energia-, vesi- tai materiaalikustannukset, ympäristösäännökset sekä yrityksen maineen parantamisen

Kaikkiaan innovaatiotoimintaa harjoittaneiden osuus tutkittujen toimialojen ja kokoluokkien yrityksistä vuosina 2012–2014 oli 55 prosenttia. Valtaosa näistä oli ottanut käyttöönsä innovaatioita.

Tutkimuksen kartoitus digitalisaation merkityksestä yritysten liiketoiminnassa osoitti digitalisaation olevan selkeästi merkittävämpää innovaatiotoimintaa ilmoittaneille yrityksille kuin yrityksille, jotka eivät raportoineet innovaatiotoimintaan liittyvistä toimista ajanjaksolla 2012–2014. Kaikista tutkimuksen yrityksistä esimerkiksi noin kolmannes arvioi digitaalisten tuotteiden merkityksen yrityksen liiketoiminnassa suureksi tai kohtalaiseksi. Innovaatiotoimintaa ilmoittaneiden osalta vastaava osuus oli 47 prosenttia ja muiden yritysten osalta 21 prosenttia.

Valtaosa tutkituista yrityksistä ei kokenut hyödyntäneensä big dataa tai julkisen sektorin avointa dataa yrityksensä liiketoiminnassa vuosina 2012–2014. Datan käytön markkinoinnissa arvioi merkitykseltään suureksi tai kohtalaiseksi 17 prosenttia yrityksistä, kun esimerkiksi tuotantoprosessin hallinnassa datan käytön koki merkittäväksi 15 prosenttia yrityksistä.

Tutkimuksessa tiedusteltiin lisäksi muun muassa julkisten hankintasopimusten ja niiden toteuttamiseen liittyneen innovaatiotoiminnan yleisyydestä. Kaikkiaan kolmanneksella kaikista yrityksistä oli vuosina 2012–2014 hankintasopimuksia tuotteiden tuottamiseksi julkisen sektorin organisaatioille. Kuusi prosenttia näistä eli pari prosenttia kaikista yrityksistä raportoi sopimusten toteuttamiseen liittyneestä innovaatiotoiminnasta niin, että sopimus edellytti innovaatioita. Sen sijaan hieman useammin yritykset harjoittivat sopimusten toteuttamiseen liittyviä innovaatiotoimia ilman, että sopimus edellytti innovaatioita. Näin raportoi seitsemän prosenttia kaikista yrityksistä.


Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (1,1 Mt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tie_001_fi.html