Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.6.2008

Nästan 70 miljoner ton avfall år 2006

Korrigering av offentliggörandet 4.6.2008. I figuren "Mängden avfall efter sektor och avfallstyp år 2006, miljoner ton" har siffran för servicesektorn och hushåll korrigerats 4.6.2008 kl. 10.30.

År 2006 uppgick den totala ansamlingen avfall till 69,2 miljoner ton och den utnyttjades till 40 procent som material eller energi. Utöver användningen av de mineralrika jordmassorna har man utnyttjat metall- och träavfall på ett målmedvetet sätt. Totalt användes 12,7 ton träavfall i energiproduktionen och skogsindustrin, nästan allt avfall som uppstod. Av det kommunala avfallet förs största delen fortfarande till avstjälpningsplatser. Uppgifterna har publicerats av Statistikcentralen.

Gruvornas andel av avfallsansamlingen uppgick år 2006 till nästan en tredjedel och avfallsmängden exklusive återfyllning av håligheter efter brytning till 21,5 miljoner ton. Ungefär lika mycket avfallsjord ackumulerades inom byggnadssektorn. Mängden avfall från industrin uppgick till 18 miljoner ton, från servicesektorn och hushållen totalt 2,9 miljoner ton. Mängden aska ökade med 71 procent från året innan till 1,6 miljoner, då kolförbränningen återgick till tidigare normalmängder.

Mängden avfall efter sektor och avfallstyp år 2006, miljoner ton1)

1) Siffran för servicesektorn och hushåll har korrigerats, tidigare var den 2,3.

Allt mer uppmärksamhet fästs vid avfall från gruvor, särskilt eftersom avfallsmängderna kommer att öka kraftigt i och med att gruvor öppnas. Nyligen infördes ett beslut i miljöskyddslagen om skyldighet för utövaren av gruvdrift att göra upp en plan för behandlingen av utvinningsavfall. Också gruvlagen håller på att revideras. Vid sidan av anrikning uppstår det anrikningssand, bruten sidosten och avlägsnade jordmassor. Mer än 18 miljoner ton av sådant material fördes till uppläggningsplatser som onyttjade, till problemavfall av dem räknas närmare 900 000 ton.

Totalutvinning, användning och uppläggning av stenmaterial vid gruvdrift 1995-2006

Källa: Avfallsstatistik 2006, Statistikcentralen

Förfrågningar: Simo Vahvelainen, (09) 1734 3457, Marianne Kaplas, (09) 1734 3421
ympäristö.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 4.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2006/jate_2006_2008-06-04_tie_001_sv.html