Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.12.2009

Volymen av kommunalt avfall ökade ytterligare

Volymen av kommunalt avfall har ökat under hela detta årtionde med 1–4 procent på årsnivå. Ifjol steg volymen till 2,8 miljoner ton och var större än någonsin tidigare. Samtidigt sjönk volymen av blandavfall som levererats till avstjälpningsplatserna, liksom var fallet året innan. Den ökade användningen av energifraktioner och blandavfall inom energiproduktionen har ersatt hanteringen på avstjälpningsplatserna. Av kommunalt avfall utnyttjades i fjol 49 procent som material och genom förbränning. Materialanvändningen av avfall sjönk med 7 procent från året innan.

Separat insamling av blandavfall utvidgas

År 2008 uppgick volymen av kommunalt avfall i Finland till 520 kilo per person. De största avfallsposterna är livsmedelsavfall, returpapper, papp och kartong. Deras andel är ungefär hälften av allt kommunalt avfall. Omkring 60 procent av avfallet uppkommer i hushåll. Av servicebranscherna är handeln och hälsovården de största producenterna av kommunalt avfall.

De enskilda separat insamlade avfallsposter som ökar mest är fraktioner, som levereras för bränning. Insamlingsområdena har utvidgats särskilt i Södra Finland. Samtidigt har volymen av deponiavfall varit nedåtgående. Ifjol levererades 51 procent av kommunalt avfall till avstjälpningsplatserna. Den biologiskt nedbrytbara delen av avstjälpningsplatsernas blandavfall producerar metan vid nedbrytningen och avstjälpningsplatserna förorsakar 3–4 procent av växthusgaserna.

Volymen av kommunalt avfall efter hanteringssätt åren 2002-2008

Volymen av kommunalt avfall efter hanteringssätt åren 2002-2008

Källa: Avfallstatistik 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Simo Vahvelainen (09) 1734 3457, Juha Espo (09) 1734 3463, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (202,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2008/jate_2008_2009-12-16_tie_001_sv.html