Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.5.2010

Gruvdriftens återhämtning ökade avfallsmängderna

Mängden avfall från produktion och konsumtion uppgick till totalt 80 miljoner ton år 2008. Konsumtionens andel var 4 procent, medan 3 procent var farligt avfall. Den totala avfallsmängden ökade med 8 procent från året innan. En särskild orsak till ökningen var att den totala brytningen i malmgruvorna var större än på årtionden.

Mängden avfall efter sektor år 2008, miljoner ton

Mängden avfall efter sektor år 2008, miljoner ton

Samtidigt ökade mängden avfall från gruvorna, dvs. bruten sidosten, avlägsnade jordmassor och anrikningssand, med en tredjedel till nästan 32 miljoner ton. Inom industrinäringsgrenarna avfallsmängderna minskade 12 procent. Inom byggverksamheten ökade reparationsbyggandets tillväxt avfallsmängden med omkring 10 procent och mängden kommunalt avfall från hushåll och servicesektorn fortsatte att öka, med 5 procent från året innan.


Källa: Avfallstatistik 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo (09) 1734 3463, Simo Vahvelainen (09) 1734 3457

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (201,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.5.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2008/jate_2008_2010-05-26_tie_001_sv.html