Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.11.2010

Mängden kommunalt avfall minskade

Mängden kommunalt avfall, som ökat i många år, minskade för första gången i fjol. Avfallsmängden minskade med 7,4 procent till 2,6 miljoner ton från året innan. Samtidigt sjönk mängden kommunalt avfall som fördes till avstjälpningsplatserna med hela 16 procent.

Volymen av kommunalt avfall efter hanteringssätt åren 2002-2009

Volymen av kommunalt avfall efter hanteringssätt åren 2002-2009

Källa: Statistikcentralen

Utnyttjandegraden rekordhög

Av det kommunala avfallet utnyttjades i fjol en rekordstor mängd på 54 procent i form av material eller förbränning. Materialåtervinningens andel av behandlingen av avfall steg från året innan med 4 procentenheter. I fjol fördes 46 procent av det kommunala avfallet till avstjälpningsplatserna, dvs.1,2 miljoner ton. Den biologiskt nedbrytbara delen av avstjälpningsplatsernas blandavfall producerar metan vid nedbrytningen. Avstjälpningsplatserna förorsakar 3–4 procent av växthusgaserna.

Mängden kommunalt avfall per invånare sjönk i fjol till 478 kg. Hushållen producerar omkring 60 procent av det kommunala avfallet, medan den återstående delen huvudsakligen kommer från servicenäringarna, särskilt från handeln och hälsovården. Hushållens konsumtionsutgifter minskade i fjol med 1,8 procent och servicenäringarnas omsättning sjönk med 7,5 procent. Omkring hälften av det kommunala avfallet består av livsmedelsavfall samt returpapper och kartong.


Källa: Avfallstatistik - Kommunalt avfall 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Simo Vahvelainen (09) 1734 3457, Juha Espo (09) 1734 3463, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (213,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2009/jate_2009_2010-11-23_tie_001_sv.html