Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.11.2014

Deponiavfallet minskar i snabb takt

Mängden kommunalt avfall som deponeras på avstjälpningsplatserna minskar kraftigt. I fjol var minskningen över en fjärdedel jämfört med året innan och samma takt ser ut att fortsätta också i år. År 2013 var mängden kommunalt avfall som deponeras på avstjälpningsplatserna bara 670 000 ton. Till exempel år 2008 var mängden ännu 1 400 000 ton. I synnerhet avfallsförbränning är på frammarsch. I Finland finns det redan totalt åtta verksamma avfallsförbränningsanläggningar eller anläggningar som håller på att byggas samt dessutom 14 samförbränningsanläggningar. Om den nuvarande utvecklingen fortsätter kommer avstjälpningsplatserna för kommunalt avfall att förpassas till historien, vilket redan skett i Schweiz och håller på att ske i Sverige, Tyskland och Danmark.

Kommunalt avfall åren 2002–2013

Kommunalt avfall åren 2002–2013

Den totala mängden kommunalt avfall uppgick i fjol till 2,7 miljoner ton, vilket var en liten minskning från året innan. Totalt 1 140 000 ton avfall förbrändes, dvs. ungefär 42 procent av kommunalt avfall. Utöver i avfallsförbränningsanläggningarna och i samförbränningsanläggningarna rötades omkring 80 000 ton avfall i biogasanläggningar och andra anaeroba anläggningar. Återvinningsgraden av kommunalt avfall, dvs. utnyttjande av avfallet som materia, var ungefär på samma nivå som året innan, dvs. omkring en tredjedel av avfallsmängden. Utnyttjandegraden av kommunalt avfall steg däremot till 75 procent tack vare utnyttjande för energiproduktion och var betydligt högre än någonsin tidigare.


Källa: Avfallstatistik - Kommunalt avfall 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 029 551 3463, Simo Vahvelainen 029 551 3457, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (208,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 27.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2013/jate_2013_2014-11-27_tie_001_sv.html