Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.5.2016

Enbart förbränning löser inte frågan om farligt avfall

Enligt miljömyndigheternas tillstånds- och övervakningsregister uppgick volymen av farligt avfall i Finland till 1,9 miljoner ton år 2014. Volymerna av farligt avfall har varierat mycket på årsnivå i takt med rådande tolkningar. I Finland är avfall antingen farligt eller inte farligt, några mellannivåer känner man inte till. Statistikcentralen har publicerat uppgifter om volymen av farligt avfall som en del av den riksomfattande statistikföringen av avfall fr.o.m. år 1987.

Mängden avfall efter sektor år 2014, 1000 ton

Mängden avfall efter sektor år 2014, 1000 ton

Den livliga diskussionen om problemavfallshanteringen som fördes under tidigare decennier har tystnat, men farligt avfall existerar fortfarande. Fortfarande räcker kapaciteten inte alls till för att hantera farligt avfall i avfallshanteringsverk. De vanligaste hanteringssätten är deponering på avstjälpningsplatser eller lagring, t.ex. uppdämning, under övervakade förhållanden. Till och med två tredjedelar av allt farligt avfall hanteras på dessa sätt. En tiondedel av allt farligt avfall, dvs. nästan 200 000 ton, förbränns årligen inom el- och värmeproduktionen. Avfall som är mindre farligt än det som förbränns utnyttjas som materia. Det finns dock flera sätt att slutbehandla avfallet, t.ex. biologisk behandling.

De största partierna av farligt avfall uppkommer i gruvor, inom metallförädling, tillverkning av kemikalier samt i tryckerier, inom energiförsörjning och inom byggverksamhet i form av förorenad mark. Farligt avfall uppkommer i små mängder i hushåll och inom servicenäringarna, bl.a. elektronik, läkemedelsavfall och spillolja. Volymen av farligt avfall som statistikförs har fyrdubblats från 90-talet till i dag. Avfall tolkas i allt vidare bemärkelse och allt lättare som farligt avfall. Bl.a. farligt mineralbaserat avfall och lut samt flera olika typer av processavfall inkluderas bland spilloljor, syror och avfall som innehåller tungmetaller.


Källa: Avfallstatistik 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 029 551 3463, Simo Vahvelainen 029 551 3457, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (161,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 26.5.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2014/jate_2014_2016-05-26_tie_001_sv.html