Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.8.2018

Utvinning av mineral och byggverksamhet bidrog till ökningen av den totala avfallsmängden år 2016

Ökad utvinning av mineral gjorde att den totala avfallsmängden år 2016 steg till omkring 123 miljoner ton. Av den totala avfallssamlingen gav utvinning av mineral upphov till drygt 93 miljoner ton matjord, sidosten och anrikningssand. Alla avfallsvolymerna ökade med omkring 15 procent, och mängden farligt avfall med omkring 14 procent från år 2015.

Mängden avfall efter sektor och avfallsslag år 2016, 1000 ton per år

Mängden avfall efter sektor och avfallsslag år 2016, 1000 ton per år

Byggverksamhet är en annan näringsgren som ger upphov till en betydande mängd mineraliskt avfall, men dess jordvolymer som räknas till avfall minskade dock samtidigt till omkring tolv miljoner ton. Mängden annat byggnadsavfall var oförändrad, dvs. något under 1,8 miljoner ton. Materialåtervinning av överflödig marksubstans inom byggverksamheten ser inte ut att ha ökat i ljuset av statistiken och man har varit tvungen att deponera jordmassor på jordtippar mer än tidigare.

Den totala avfallsvolymen inom industriell verksamhet och energisektorn ökade med 2,9 procent (med något under 300 000 ton) till 10,4 miljoner ton.

Den moderata ökningen av avfallsvolymerna inom produktionen är i linje med utvecklingen av volymen av kommunalt avfall. Mängden kommunalt avfall ökade från 2,74 miljoner ton till 2,77 miljoner ton, dvs. drygt en procent.

Tjänsternas och hushållens avfallsvolym ökade sammantaget till omkring 2,9 miljoner ton.

Inom avfallshantering återspeglade sig den ökade avfallsvolymen som en ökning av hanterad avfallsvolym. Det fanns inga egentliga nya riktningar när det gäller olika sätt att hantera avfall, utan utnyttjande för energiproduktion ökade och deponering på avstjälpningsplatser minskade, liksom under tidigare år, när man jämför avfallsvolymerna exkl. mineraliskt avfall som uppkommer inom utvinning av mineral och byggverksamhet.

Om man inte tar med mineraliskt avfall återvanns som energi omkring 47 procent och som material omkring 41 procent. Till avstjälpningsplatsen fördes något under 11 procent. Även om den relativa andelen avfall som materialåtervinns minskade något och andelen som energiåtervinns ökade, materialåtervanns volymmässigt 1,3 gånger mer avfall år 2016 jämfört med året innan.

Under de senaste åren har EU börjat följa utvecklingen av särskilt avfallsvolymerna och sätten att hantera avfall exkl. volymerna för mineraliskt avfall, eftersom den stora mängden av denna typ av avfall jämfört med allt annat avfall lätt överskuggar eventuella förändringar i volymerna och hanteringssätten för annat avfall.


Källa: Avfallstatistik - Kommunalt avfall 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 029 551 3463, Johanna Pakarinen 029-5513313, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 31.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2016/jate_2016_2018-08-31_tie_001_sv.html