Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.6.2020

Mängden avfall år 2018 tillbaka till nivån år 2016 – andelen avfall som återvinns som material ökade något

Den totala mängden avfall uppgick till 128 miljoner ton år 2018. Detta var 11 miljoner ton mer än året innan, då ansamlingen avfall minskat främst på grund av minskningen av avfall från utvinning av mineral. Ökningen år 2018 berodde åter främst på att utvinning av mineral ökade. Avfallsmängden från utvinning av mineral ökade med omkring sju miljoner ton till totalt 96 miljoner ton.

Mängden avfall efter sektor och avfallsslag år 2018, 1 000 ton per år

Mängden avfall efter sektor och avfallsslag år 2018, 1 000 ton per år

Andelen mineralavfall av den totala ansamlingen avfall var omkring 90 procent. Utöver vid utvinning av mineral genererades mineralavfall särskilt från byggverksamhet, där största delen av avfallet utgjordes av deponerade jordmassor. Mineralavfallet vid byggverksamhet uppgick till 0,8 miljoner ton mer än året innan, totalt 15 miljoner ton.

Den totala avfallsmängden från industriell produktion och energiförsörjning ökade från 8,8 miljoner ton till 9,9 miljoner ton.

Liksom under tidigare år ökade den totala avfallsmängden från tjänster och hushåll något, dvs. med 145 tusen ton, och uppgick till totalt 3 167 miljoner ton. En större andel av denna ökning hänförde sig till tjänster och förvaltning.

Avfallshanteringssätt åren 2010–2018, 1 000 ton per år

Avfallshanteringssätt åren 2010–2018, 1 000 ton per år

Avfallshanteringsvolymerna följde ökningen av avfallsvolymerna. Största delen av det avfall som behandlades var mineralavfall som deponeras i gruvområden, även om det också utnyttjades mer som material än vad som var fallet under tidigare år – 14,5 miljoner ton. Mineralavfall kan utnyttjas bl.a. inom jordbyggande.

När man bortser från mineralavfall utnyttjades 61 procent av avfallet som energi. Dessa avfall bestod i huvudsak av träavfall och blandavfall, såsom hushållsavfall. Materialåtervinningens andel ökade något från året innan, från 28 procent till 33 procent. Av annat avfall än mineraliskt avfall fördes bara fem procent till avstjälpningsplatsen.


Källa: Avfallstatistik 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 029 551 3463, Heidi Pirtonen 029 551 3583, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (226,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2018/jate_2018_2020-06-17_tie_001_sv.html