Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.6.2014

Prisindexet för statliga utgifter steg med 1,5 procent och prisindexet för kommunalekonomin med 1,0 procent under första kvartalet

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg prisindexet för statliga utgifter med 1,5 procent under första kvartalet 2014 jämfört med föregående år. Under motsvarande period steg prisindexet för kommunalekonomin med 1,0 procent och prisindexet för den kommunala basservicen med 0,9 procent.

Prisindexet för offentliga utgifter 2005=100, 1:a kvartalet 2014

Index (2005=100) Indextal 1) Förändrings-%
2012–2013
1)
Förändrings-%
I/2013–I/2014
1)
Statsekonomin 124,2 1,7 1,5
Kommunalekonomin 126,2 1,5 1,0
– Kommuner 125,8 1,5 1,0
– Samkommuner 127,5 1,8 0,9
Prisindex för den kommunala basservicen 128,3 1,8 0,9
1) Preliminär

Ökningen i prisindexet för statliga utgifter berodde i huvudsak på att transfereringsutgifterna ökade samt på att lönerna och de övriga personalkostnaderna steg. Stegringen av prisindexet berodde också på att priserna på varor och tjänster steg samt. Ökningen i prisindexet för utgifter inom kommunalekonomin berodde i synnerhet på att priserna på varor och tjänster steg samt på att personalkostnaderna ökade. Ökningen i prisindexet för kommunalekonomin dämpades av att investeringskostnaderna sjönk.


Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Piistari 029 551 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (241,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 16.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 1:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2014/01/jmhi_2014_01_2014-06-16_tie_001_sv.html