Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.2.2016

Prisindexet för statliga utgifter steg med 0,2 procent under fjärde kvartalet jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg prisindexet för statliga utgifter med 0,2 procent under fjärde kvartalet 2015 jämfört med föregående år. Prisindexet för kommunalekonomin var på samma nivå som året innan och prisindexet för den kommunala basservicen steg med 0,4 procent under motsvarande period.

Prisindexet för offentliga utgifter 2005=100, 4:e kvartalet 2015

Index (2005=100) Indextal 1) Årsförändrings-%
2014–2015
1)
Årsförändrings-%
IV/2014–IV/2015
1)
Statsekonomin 125,1 0,3 0,2
Kommunalekonomin 126,8 0,1 0,0
– Kommuner 126,3 0,1 -0,1
– Samkommuner 128,3 0,3 0,2
Prisindex för den kommunala basservicen 129,4 0,5 0,4
1) preliminär

Prisindexet för statliga utgifter ökade främst på grund av att lönerna och övriga personalkostnader steg. Indexstegringen dämpades av minskade transfereringar till hushållen. Prisindexet för utgifter inom kommunalekonomin var på samma nivå som året innan. Indexet steg på grund av ökade personalkostnader, men å andra sidan dämpades stegringen av minskade investerings- och finansieringsutgifter samt billigare varor och tjänster.


Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Mäkinen 029 551 2955, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (230,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 11.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 4:e kvartalet 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2015/04/jmhi_2015_04_2016-02-11_tie_001_sv.html