Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.2.2017

Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och staten

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg prisindexet för offentliga utgifter inom staten med 0,5 procent under fjärde kvartalet 2016 jämfört med förgående år. Prisindexet för kommunalekonomin steg med 0,7 och prisindexet för den kommunala basservicen med 0,8 procent under motsvarande period.

Prisindexet för offentliga utgifter 2005=100, 4:e kvartalet 2016

Index (2005=100) Indextal 1) Årsförändrings-%
2015–2016
Årsförändrings-%
IV/2015–IV/2016
1)
Statsekonomin 125,8 0,3 0,5
Kommunalekonomin 128,0 0,6 0,7
– Kommuner 127,4 0,6 0,6
– Samkommuner 129,9 0,9 1,0
Prisindex för den kommunala basservicen 130,7 0,8 0,8
1) Preliminär

Ökningen av prisindexet för statliga utgifter berodde främst på att transfereringsutgifter och köp av varor och tjänster steg. Indexstegringen dämpades på motsvarande sätt av att socialförsäkringsavgifterna sjönk. Ökningen av prisindexet för utgifter inom kommunalekonomin påverkades särskilt av driftskostnaderna. Stegringen av prisindexet för kommunalekonomin dämpades av att priserna på finansieringsutgifter sjönk.


Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Mäkinen 029 551 2955, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (230,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 4:e kvartalet 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2016/04/jmhi_2016_04_2017-02-13_tie_001_sv.html