Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.6.2018

Prisindexet för offentliga utgifter sjönk inom kommunalekonomin och steg inom staten

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg prisindexet för offentliga utgifter inom staten med 0,2 procent under första kvartalet 2018 jämfört med förgående år. Prisindexet för kommunalekonomin sjönk med 0,6 procent under motsvarande period.

Prisindexet för offentliga utgifter 2010=100, 1:a kvartalet 2018

Index (2010=100) Indextal 1) Årsförändrings-%
2016–2017
1)
Årsförändrings-%
I/2017–I/2018
1)
Statsekonomin 109,4 -0,7 0,2
Kommunalekonomin 107,5 -1,5 -0,6
– Kommuner 107,1 -1,5 -0,7
– Samkommuner 109,2 -1,4 0,1
1) Preliminär

Stegringen av prisindexet för statliga utgifter berodde främst på att varor och tjänster blev dyrare samt på att lönerna steg. Minskningen av prisindexet för utgifter inom kommunalekonomin påverkades av att investeringsutgifterna sjönk och av att socialförsäkringsavgifterna minskade.


Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Mäkinen 029 551 2955, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 1:a kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2018/01/jmhi_2018_01_2018-06-15_tie_001_sv.html