Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.6.2020

Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och inom staten

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg prisindexet för offentliga utgifter inom staten med 1,7 procent under första kvartalet 2020 jämfört med förgående år. Prisindexet för kommunalekonomin steg med 2,1 procent under motsvarande period och prisindexet för den kommunala basservicen med 2,2

Prisindexet för offentliga utgifter 2015=100, 1:a kvartalet 2020

Index (2015=100) Indextal 1) Årsförändrings-%
2018–2019
1)
Årsförändrings-%
I/2019–I/2020
1)
Statsekonomin 102,0 0,8 1,7
Kommunalekonomin 101,5 0,9 2,1
– Kommuner 100,9 0,8 2,2
– Samkommuner 101,9 1,1 2,2
– Prisindex för den kommunala basservicen 101,5 1,1 2,2
1) Preliminär

Prisindexet för statliga utgifter ökade i huvudsak på grund av att transfereringar samt löner och övriga personalkostnader steg. Ökningen i prisindexet för utgifter inom kommunalekonomin berodde i synnerhet på att finansieringsutgifter ökade.


Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (210,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 1:a kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2020/01/jmhi_2020_01_2020-06-15_tie_001_sv.html