Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.10.2020

Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och inom staten

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg prisindexet för offentliga utgifter inom staten med 0,9 procent under tredje kvartalet 2020 jämfört med förgående år. Prisindexet för kommunalekonomin steg med 0,8 procent under motsvarande period och prisindexet för den kommunala basservicen med 0,7 procent.

Prisindexet för offentliga utgifter 2015=100, 3:e kvartalet 2020

Index (2015=100) Indextal 1) Årsförändrings-%
2018–2019
Årsförändrings-%
III/2019–III/2020
1)
Statsekonomin 102,8 1,3 0,9
Kommunalekonomin 103,1 1,8 0,8
– Kommuner 102,6 1,7 0,9
– Samkommuner 103,3 1,8 0,8
– Prisindex för den kommunala basservicen 103,2 2,0 0,7
1) Preliminär

Prisindexet för statliga utgifter ökade i huvudsak på grund av att transfereringar samt betalda pensioner steg. I indexet för kommunalekonomin steg finansieringsutgifter och löner och arvoden.


Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (208,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 3:e kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2020/03/jmhi_2020_03_2020-10-26_tie_001_sv.html