Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.6.2021

Prisindexet för offentliga utgifter steg inom kommunalekonomin och inom staten

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg prisindexet för offentliga utgifter inom staten med 1,1 procent under första kvartalet 2021 jämfört med förgående år. Prisindexet för kommunalekonomin steg med 1,5 procent under motsvarande period och prisindexet för den kommunala basservicen med 1,5 procent.

Prisindexet för offentliga utgifter 2015=100, 1:a kvartalet 2021

Index (2015=100) Indextal 1) Årsförändrings-%
2019–2020
1)
Årsförändrings-%
I/2020–I/2021
1)
Statsekonomin 103,7 1,2 1,1
Kommunalekonomin 104,0 1,1 1,5
– Kommuner 103,4 1,1 1,5
– Samkommuner 104,1 1,0 1,4
– Prisindex för den kommunala basservicen 104,1 1,1 1,5
1) Preliminär

Prisindexet för statliga utgifter ökade i huvudsak på grund av att transfereringarna till kommuner och samkommuner samt betalda pensioner ökade. Dessutom inverkade gruppen varor och tjänster på indexstegringen. Ökningen av indexet för den kommunala ekonomin påverkades i huvudsak av att lönerna och arvodena ökade samt köp av varor och tjänster.


Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (209,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 16.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 1:a kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2021/01/jmhi_2021_01_2021-06-16_tie_001_sv.html