Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.2.2018

Nytt rekord i konsumenternas förtroende igen

Konsumenternas förtroendeindikator var i februari 25,8, då den i januari var 24,2. Siffrorna är de högsta i hela mäthistorien. I februari i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 20,8. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,3. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1–19 februari 1 146 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av delfaktorerna i förtroendeindikatorn blev förväntningarna på en minskning av arbetslösheten i Finland klart starkare i februari jämfört med januari. I februari förbättrades också övriga delfaktorer något, dvs. uppskattningarna på konsumentens egen och på Finlands ekonomi samt på hushållets möjligheter att spara. Jämfört med motsvarande period i fjol visade förtroendeindikatorns delfaktorer en klar förstärkning, med undantag av möjligheterna att spara.

I februari var konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi samt på arbetslösheten mycket ljusa. Också förväntningarna på hushållets möjligheter att spara var goda.

Konsumenterna ansåg i februari att tidpunkten var mycket gynnsam för att spara, men inte lika bra för att ta lån eller köpa kapitalvaror som för en månad sedan. I februari upplevde sysselsatta konsumenter att risken för att själva råka ut för arbetslöshet minskat mycket under den senaste tiden.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Delfaktorerna är: egen ekonomi, Finlands ekonomi, allmän arbetslöshet och hushållets möjligheter att spara (alla gäller följande 12 månader). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumentbarometern 2018, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (401,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. februari 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2018/02/kbar_2018_02_2018-02-27_tie_001_sv.html