Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabell 2. Koldioxidutsläpp i Finland (miljoner t CO2-ekv.) efter utsläppsklass och år

Utsläppsklass År
  1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Totalt utan LULUCF-sektor 56,7 58,0 64,0 62,6 59,4 58,9 57,0 62,2 64,7 72,3 68,5 56,7 68,1
Totalt 38,2 40,4 37,2 41,7 41,3 38,7 36,5 38,2 39,3 46,5 41,5 25,2 34,6
Offentlig el- och värmeproduction 16,4 21,0 26,5 24,3 20,9 20,3 19,0 24,4 26,9 33,6 29,4 18,7 29,4
Samfärdsel 12,6 11,8 11,8 12,4 12,5 12,7 12,6 12,7 13,0 13,1 13,5 13,5 13,7
Energiproduktion inom industri och byggande 13,2 12,1 12,0 12,2 11,9 11,9 11,9 11,5 11,2 11,5 11,6 11,3 11,5
Uppvärmning av byggnader samt fiskerinäring, lant- och skogsbruk 7,0 5,7 5,8 5,8 5,9 5,8 5,5 5,7 5,6 5,4 5,4 5,2 5,0
Industriprocesser 3,3 3,0 3,3 3,6 3,5 3,6 3,6 3,6 3,5 3,8 3,9 3,7 3,9
Oljeraffinering 2,3 2,6 2,8 2,5 2,6 2,7 2,5 2,5 2,7 2,8 2,8 2,6 2,7
Övrig andvändning av bränslen 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2 1,2 1,3
Tillverkning av fasta bränslen och övrig energiindustri 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Diffusa utsläpp av bränslen 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Användning av lösningsmedel och övriga produkter 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
LULUCF-sektor -18,5 -17,6 -26,8 -20,9 -18,0 -20,2 -20,5 -24,0 -25,4 -25,9 -27,0 -31,5 -33,5
  • Förkortningen LULUCF står för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk.

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Teemu Oinonen (09) 1734 2909, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi


Uppdaterad 18.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2006, Tabell 2. Koldioxidutsläpp i Finland (miljoner t CO2-ekv.) efter utsläppsklass och år . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2006/khki_2006_2008-04-18_tau_002_sv.html