Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabell 3. Utsläpp av metan i Finland (1000 t) efter utsläppsklass och år

Utsläppsklass År
  1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Totalt 300,0 289,6 286,2 282,6 273,3 267,0 256,6 250,8 241,4 232,1 224,1 213,9 216,4
Avstjälpninsplatser 173,3 169,8 165,4 160,9 153,4 149,6 139,9 134,4 123,9 115,4 108,9 99,0 101,9
Husdjurens matsmältning 91,3 80,4 80,8 81,7 79,9 78,7 78,6 77,5 77,9 76,6 75,6 75,0 74,4
Gödselhantering 10,9 11,7 11,8 12,5 12,3 12,2 12,3 12,0 12,6 12,9 12,9 13,2 13,4
Upvärmning av bostadsbyggnader 7,8 8,1 8,5 8,5 8,6 8,4 8,2 8,5 8,6 8,6 8,5 8,4 8,6
Rening av avloppsvatten 7,3 7,0 6,8 6,7 6,6 6,4 6,3 6,2 6,4 6,3 6,4 6,2 6,3
Kompostering 1,0 1,7 1,9 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 3,0 3,0
Diffusa utsläpp av bränslen 0,5 3,8 3,9 3,4 3,5 2,8 2,6 3,2 2,7 2,9 2,6 3,1 2,6
Samfärdsel 4,7 3,9 3,7 3,6 3,5 3,4 3,2 3,0 2,9 2,8 2,6 2,4 2,2
Energiindustri 0,4 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 1,2 1,3 1,2 1,0 1,2
Industriprocesser 0,4 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7
Industri och byggande 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Användning av bränslen i fiskerinäring, lant- och skogsbruk 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
LULUCF-sektor 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5
Uppvrämning av servicebyggnader 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Övriga användning av bränslen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  • Förkortningen LULUCF står för markanvändning, förendrad markanvändning och skogsbruk.

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Teemu Oinonen (09) 1734 2909, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi


Uppdaterad 18.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2006, Tabell 3. Utsläpp av metan i Finland (1000 t) efter utsläppsklass och år . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2006/khki_2006_2008-04-18_tau_003_sv.html