Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabell 4. Dikväveoxidutsläpp i Finland (1000 t) efter utsläppsklass och år

Utsläppsklass År
  1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Totalt 25,4 23,1 23,0 22,9 22,4 22,0 22,2 21,9 22,0 22,4 22,3 22,5 22,2
Odlingsmark 13,9 12,3 11,9 11,7 11,4 11,1 11,3 11,1 10,9 10,8 10,5 10,4 10,3
Industrieprocesser 5,3 4,7 4,7 4,7 4,4 4,3 4,4 4,2 4,3 4,5 4,8 5,2 4,6
Samfärdsel 0,6 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,0
Gödsel hantering 2,1 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7
Energiindustri 0,4 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1,1 1,0 0,8 1,1
Övriga utsläpp 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9 1,0
Avfall 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Industri och byggande 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5
Uppvärmning av byggnader samt fiskerinäring, lant- och skogsbruk 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Användning av lösningsmedel och övriga produkter 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
LULUCF-sektor 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Diffusa utsläpp av bränslen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  • Symboliseringen 0,0 betyder att storhetens talvärde är mindre än hälften av den användna måttenheten. Förkortningen LULUCF står för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk.

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Teemu Oinonen (09) 1734 2909, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi


Uppdaterad 18.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2006, Tabell 4. Dikväveoxidutsläpp i Finland (1000 t) efter utsläppsklass och år . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2006/khki_2006_2008-04-18_tau_004_sv.html