Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.10.2015

Finlands utsläpp av växthusgaser 2013 har rapporterats till EU och FN:s klimatkonventionen

År 2013 motsvarade Finlands växthusgasutsläpp 63,1 miljoner ton koldioxid (CO2-ekv.). Uppgifterna baserar sig på den rapport om justerade utsläpp för år 2013 som Statistikcentralen sände till EU och FN:s klimatkonvention den 30 oktober 2015. Justeringarna bidrog till att minskningen av de totala utsläppen (exkl. sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF)) var 0,2 procent jämfört med uppgifterna som publicerades i april 2015. Utsläpp och upptag inom LULUCF-sektorn var oförändrade.

De justerade utsläppsutgifterna finns i databastabellen , också fördelade efter region.

Utsläppen utanför utsläppshandeln beräknas som skillnaden mellan totalutsläpp, exkl. CO2-utsläpp inom inrikes flygtrafik enligt inventeringen, och verifierade utsläpp inom utsläppshandelssektorn. De verifierade utsläppen inom utsläppshandelssektorn publiceras av Energimyndigheten. I EU:s beslut om bördefördelning har en årlig nationell utsläppskvot för utsläpp utanför utsläppshandeln definierats för åren 2013–2020. Enligt de nu publicerade reviderade uppgifterna understiger utsläppen utanför utsläppshandeln utsläppskvoten år 2013.


Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell 029 551 2937, Riitta Pipatti 029 551 3543, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (161,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 30.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2013/khki_2013_2015-10-30_tie_001_sv.html