Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.12.2018

Växthusgasutsläppen minskade, utsläppen utanför utsläppshandeln i enlighet med målriktlinjen

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgift var de totala växthusgasutsläppen 55,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) år 2017. Detta var 15,8 miljoner ton mindre än under jämförelseåret 1990. Utsläppen minskade med nästan 5 procent jämfört med året innan. På minskningen av utsläppen inverkade mest den minskade förbrukningen av de viktigaste fossila bränslena och den ökade användningen av biobränslen i trafiken. Utsläppen utanför utsläppshandeln minskade med 2 procent jämfört med år 2016 och var på nivån för EU:s utsläppskvot. Uppgifterna baserar sig på den preliminära rapport om utsläppen för år 2017 som Statistikcentralen sänder till EU-kommissionen före den 15 januari 2019.


Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Päivi Lindh 029 551 3778, Pia Forsell 029 551 2937, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (145,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 11.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2017/khki_2017_2018-12-11_tie_001_sv.html