Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.12.2013

Tre av fyra döda i fallolyckor över 70 år gamla

Enligt Statistikcentralens statistik över dödsorsaker dog år 2012 totalt 1 156 personer, 609 män och 547 kvinnor, i fallolyckor. Till antalet har fallen ökat med nästan 40 procent på 20 år. Därtill var en fallolycka bidragande orsak till döden i över 800 dödsfall. Av de fallolyckor som ledde till döden drabbade tre fjärdedelar personer över 70 år.

Antal döda i fallolyckor 1982–2012

Antal döda i fallolyckor 1982–2012

Fallolyckor som lett till döden är sällsynta bland unga, under 30-åringar. Under de senaste åren har under 10 sådana fall drabbat denna grupp årligen. År 2012 var en femtedel av dem som dog på grund av fallolycka i åldern 40–69 år. Av offren i fallolyckorna i denna åldersgrupp var åtta av tio män och över en tredjedel berusade. Största delen av de fallolyckor som ledde till döden drabbade personer över 70 år. Av dödsfallen bland äldre personer inträffade till antalet fler bland kvinnor än bland män. I förhållande till antalet levande kvinnor och män drabbades äldre män relativt sett oftare än kvinnor av fallolyckor som ledde till döden. Fallolyckorna är den största dödsorsaken p.g.a. olycksfall bland äldre personer och de förorsakar årligen fler dödsfall än t.ex. självmorden totalt.

Av fallolyckorna skedde ungefär hälften i hemmet eller dess närmaste omgivning och en femtedel på vårdanstalter. Över 70-åringar drabbades av totalt 902 fallolyckor som ledde till döden, av vilka 505 skedde i hemmet och 242 på vårdanstalter. Därtill medverkade fallolyckorna till 770 äldre personers död enligt de uppgifter som samlats in från dödsattester, även om de egentliga underliggande dödsorsakerna i dödsattesterna var andra än fallolyckor. Typiska skador som förorsakades av fallolyckor som ledde till döden var intrakraniella skador och lårbensbrott.

Åldersfördelning för döda i fallolyckor 2012

Åldersfördelning för döda i fallolyckor 2012

Antalet dödsfall på grund av demens har ökat med 40 procent på fem år

År 2012 dog totalt 51 737 personer. Detta är över två procent fler än året innan. Den förlängda livslängden syns i åldersfördelningen för de döda. Av de döda hade nästan två tredjedelar fyllt 75 år och var tredje hade fyllt 85 år. Den ökade dödligheten bland äldre syns i dödsorsakerna främst som en ökning i antalet demenssjukdomar och sjukdomar i cirkulationsorganen.

Av de döda år 2012 dog 39 procent av sjukdomar i cirkulationsorganen. Näst flest, 23 procent, dog av tumörer. Demens (inkl. Alzheimers sjukdom) var orsaken till 14 procent av dödsfallen. Andelen dödsfall p.g.a. demens har ökat snabbt under de senaste åren. Däremot minskade antalet självmord ytterligare år 2012. Under året begick 873 personer självmord, dvs. 39 färre än året innan. Siffran var som störst år 1990, dåöver 1 500 självmord begicks i Finland. Nedgången i antalet alkoholrelaterade dödsfall som pågått under några år vände uppåt år 2012. Antalet döda p.g.a. alkoholrelaterade orsaker ökade med något under fyra procent från året innan. Nästan 2 000 personer dog av alkoholrelaterade orsaker. Största delen av dessa, tre av fyra, var män.

Dödsorsaker 2012 (dödsorsaksklassifikation)

  Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Antal Antal Antal % % %
Circulationsorganens sjukdomar 20 210 9 691 10 519 39 38 40
Tumörer 12 070 6 326 5 744 23 25 22
Demens, Alzheimer 7 056 2 153 4 903 14 8 19
Olyckor 2 273 1 426 847 4 6 3
Andningsorganens sjukdomar 2 026 1 238 788 4 5 3
Alkoholrelaterade sjukdomar och alkoholförgiftningar 1 960 1 518 442 4 6 2
Självmord 873 655 218 2 3 1
Övriga dödsorsaker 5 269 2 639 2 630 10 10 10
Döda totalt 51 737 25 646 26 091 100 100 100

Källa: Dödsorsaker, Statistikcentralen

Förfrågningar: Airi Pajunen 09 1734 3605, Kati Taskinen 09 1734 3297, kuolemansyyt@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 30.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Dödsorsaker [e-publikation].
ISSN=1799-506X. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2012/ksyyt_2012_2013-12-30_tie_001_sv.html