Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.12.2018

Antalet döda i fallolyckor över 1 200 – största delen över 75-åringar

Enligt Statistikcentralens statistik över dödsorsaker dog totalt över 1 200 personer i fallolyckor år 2017. Detta var över hälften av alla dödsfall vid olyckor. Under de senaste åren har särskilt männens fallolyckor ökat. Av de fallolyckor som ledde till döden drabbade fyra av fem personer över 75 år. Den vanligaste olycksplatsen var hemmet.

Fallolyckor bland män och kvinnor som lett till döden 1971–2017

Fallolyckor bland män och kvinnor som lett till döden 1971–2017

Källa: Dödsorsaker, Statistikcentralen

Förfrågningar: Airi Pajunen 029 551 3605, Jari Hellanto 029 551 3291, Kati Taskinen 029 551 3648, kuolemansyyt@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 17.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Dödsorsaker [e-publikation].
ISSN=1799-506X. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2017/ksyyt_2017_2018-12-17_tie_001_sv.html