Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Lönesummaindex 2021, januari

Publicerad: 13.8.2020

Lönesumman minskade under april-juni med 4,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var hela ekonomins lönesumma under april-juni 4,4 procent mindre än under motsvarande period året innan. I juni minskade lönesumman för hela ekonomin med 2,9 procent jämfört med föregående år. Under april-juni i fjol ökade lönesumman för hela ekonomin med 3,9 procent. Den exceptionella situation som orsakats av coronaviruset inverkade på utvecklingen av lönesumman.

Tremånaders årsförändring av lönesumman, % (TOL 2008)

Tremånaders årsförändring av lönesumman, % (TOL 2008)

Källa: Lönesummaindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Myllylä 029 551 3473, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (283,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönesummaindex [e-publikation].
ISSN=1798-6117. juni 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktps/2020/06/ktps_2020_06_2020-08-13_tie_001_sv.html