Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.6.2021

Av de invalda i kommunalvalet 2021 är 43,9 procent nya ledamöter

I kommunalvalet 2021 valdes 8 859 ledamöter till kommun- och stadsfullmäktige. Av de invalda var 43,9 procent nya ledamöter. Av de invalda ledamöterna var 40,2 procent kvinnor, vilket är 1,2 procentenheter fler än i det föregående valet.

Andelen män och kvinnor bland de invalda ledamot i kommunalvalet 1953-2021, %

Andelen män och kvinnor bland de invalda ledamot i kommunalvalet 1953-2021, %

Kvinnornas andel av de fullmäktigeledamöterna som valts i kommunalvalet är störst när det gäller riksdagspartierna bland Gröna förbundet, 74,1 procent, och minst bland Sannfinländarna, 21,1 procent. I valet år 2021 var medelåldern för de invalda ledamöterna 50,8 år, för kvinnorna 48,2 år och för männen 52,6 år. Medelåldern för nya ledamöter var lägst bland Gröna förbundet (42,9 år) och högst bland Kristdemokraterna (54,9 år).

Andelen män och kvinnor av de invalda efter parti och ålder i kommunalvalen 2021, %

Andelen män och kvinnor av de invalda efter parti och ålder i kommunalvalen 2021, %

Av alla invalda var 56,1 procent personer som redan är fullmäktigeledamöter. Andelen finsk- och samiskspråkiga av de nya fullmäktigeledamöterna var 92,8 procent, andelen svenskspråkiga 6,3 procent och andelen som inte har ett inhemskt språk som modersmål 0,8 procent. Av de invalda var 78,6 procent sysselsatta och 18,5 procent utanför arbetskraften. Medianen för de invalda ledamöternas disponibla inkomster är 33 700 euro.

Tabell 1. Bakgrundsfaktorer för de invalda i kommunalvalet 2021 partivis

Riksdags- ledamot.
(%)
Kommun
fullmäktige
ledamot.
(%)
Ålder i
gsnit.
Finsk- och
samisk-
språk.
(%)
Svensk-
språk.
(%)
Annat
språk
(%)
Syssels.
(%)
Arbetslösa (%) Utanför
arbets-
kraft.
(%)
Inkomster
i gsnit.
Totalt 2,0 56,1 50,8 92,8 6,3 0,8 78,6 2,9 18,5 33 700
SDP 2,5 66,9 53,4 95,5 3,0 1,5 73,7 3,4 22,9 32 400
SAF 2,6 37,6 49,0 98,8 0,4 0,8 76,8 5,8 17,3 30 200
SAML 2,1 55,3 50,2 98,2 1,2 0,6 81,0 1,5 17,5 41 100
CENT 1,0 59,3 51,3 99,8 0,1 0,1 81,3 2,1 16,6 33 800
GRÖNA 3,7 51,5 42,9 96,1 1,4 2,5 82,4 4,2 13,4 34 800
VÄNST 2,8 66,5 52,3 96,9 1,2 2,0 69,9 4,7 25,4 29 300
SFP 1,9 59,2 50,0 5,8 93,1 1,1 83,2 0,4 16,4 35 400
KD 1,6 56,3 54,9 88,1 11,6 0,3 74,9 1,0 24,1 33 100
LIIKE 2,0 26,5 49,2 91,8 8,2 - 83,7 2,0 14,3 39 900
Övriga - 54,4 51,0 95,9 3,0 1,0 80,7 2,7 16,6 32 600

Mer detaljerade uppgifter om kandidaterna och de invalda i kommunalvalet finns i översikten: Bakgrundsanalys av kandidaterna och de invalda i kommunalvalet 2021.


Källa: Kommunalvalet 2021, bakgrundsanalys av kandidater och de invalda, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, Kaija Ruotsalainen 029 551 3599, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (994,9 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunalval [e-publikation].
ISSN=2323-1106. fastställt valresultat 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvaa/2021/04/kvaa_2021_04_2021-06-24_tie_001_sv.html