Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.4.2011

Finländska turisters övernattningar ökade med en procent i februari

Korrigerad 18.4.2011. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

I februari 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 988 000 övernattningsdygn av finländska turister, vilket var en procent mer än i februari 2010. Det totala antalet övernattningar ökade med något under en procent från året innan och totalt statistikfördes 1,3 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna. De utländska turisterna övernattade 346 000 gånger, dvs. ungefär lika många gånger som i februari förra året. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 10 rum, stugor eller campingvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i februari 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i februari 2011/2010, %

Den långvariga ökningen av antalet övernattningar av ryska turister bröts i februari 2011. De var dock fortfarande den största gruppen utländska turister i februari med 60 000 övernattningar, även om deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar minskade med 2 procent från året innan. Därefter kom tyskarna och britterna med drygt 35 000 övernattningar vardera. Britternas övernattningar minskade med 10 procent och tyskarnas med 2 procent från året innan. Bland nästan alla de ur turistsynvinkel viktigaste länderna minskade övernattningarna i februari. Bara bland de amerikanska, svenska, norska och spanska turisterna ökade övernattningarna. Övernattningarna ökade mest bland amerikanerna, med 16 procent, samt bland svenskarna och spanjorerna, som båda hade 10–11 procent fler övernattningar än i februari 2010.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar mest i Södra Österbotten, med 21 procent, och i Österbotten , med 15 procent. I Päijänne-Tavastland bokfördes 14 procent och i Egentliga Finland 8 procent fler övernattningar än året innan. Övernattningarna minskade mest i Satakunta, med 14 procent och Kajanaland, med 11 procent.

Förändring i övernattningar i februari landskapsvis 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i februari landskapsvis 2011/2010, %

Övernattningarna på hotell ökade med något under 2 procent i februari

Det totala antalet övernattningar på hotell steg till nästan 1,2 miljoner dygn, vilket var något under 2 procent fler än året innan. Finländska turisters övernattningar ökade med 2 procent och utländska turisters med en dryg procent jämfört med februari 2010.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 50,5 procent i februari. Året innan var det 49,9 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Birkaland, 58,2 procent, och i Nyland, 56,3 procent. I Tammerfors var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 64,1 procent och i Helsingfors 58,7 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet var i februari 89,28 euro per dygn. Året innan var det 86,61 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar ökade med 3 procent under början av året

Under januari–februari uppgick antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland till 2,6 miljoner, vilket var 3 procent fler än under motsvarande period året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 4 procent och uppgick till nästan 870 000 dygn. De finländska turisterna övernattade 1,7 miljoner gånger, en ökning med 2,5 procent jämfört med början av år 2010.

Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade spanjorernas övernattningar mest under början av året, med 19 procent. Antalet övernattningar av amerikanska och norska turister ökade med 12 procent vardera. För både ryska och svenska turister bokfördes 10 procent fler övernattningar i inkvarteringsanläggningar. Däremot minskade britternas övernattningar med 13 procent och fransmännens med 10 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Förändring i övernattningar i januari-februari 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i januari-februari 2011/2010, %

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (331,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/02/matk_2011_02_2011-04-14_tie_001_sv.html