Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.7.2011

Utländska turisters övernattningar ökade med 13 procent i maj

I maj 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 365 000 övernattningsdygn av utländska turister, vilket var 13 procent fler än i maj 2010. Det totala antalet övernattningar ökade med nästan 9 procent från året innan och totalt statistikfördes 1,3 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna. Övernattningarna av finländska turister ökade med 7 procent och de övernattade 956 000 gånger i maj 2011. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 10 rum, stugor eller campingvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i maj 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i maj 2011/2010, %

De ryska turisterna var den största gruppen av utländska turister i maj med drygt 67 000 övernattningsdygn. Deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar ökade med 21 procent från året innan. Den näst största gruppen var svenskarna med 46 000 övernattningsdygn, dvs. 4 procent fler än i maj 2010. Den tredje största gruppen var tyskarna med 34 000 övernattningar i inkvarteringsanläggningar. Detta var 12 procent fler än året innan. Bland nästan alla de ur turistsynvinkel viktigaste länderna ökade övernattningarna i maj. Jämsides med de ryska turisternas övernattningar skedde en betydande ökning av de spanska turisternas övernattningar, med 45 procent, samt av de estländska turisternas övernattningar, för vilka statistikfördes 29 procent fler övernattningar än i maj 2010. Bara de norska turisternas övernattningar minskade något i maj. De övernattade i inkvarteringsanläggningar nästan lika många gånger som året innan.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar mest i Mellersta Österbotten, med 21 procent, och i Norra Savolax, med 16 procent. I Päjänne-Tavastland, Södra Karelen och Södra Österbotten var antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar 15 procent fler än året innan. Övernattningarna minskade mest i Kajanaland, med 6 procent, och i Mellersta Finland, med 4 procent.

Förändring i övernattningar i maj landskapsvis 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i maj landskapsvis 2011/2010, %

Övernattningarna på hotell ökade med 10 procent i maj

Det totala antalet övernattningar på hotell steg till 1,1 miljoner dygn, vilket var 10 procent fler än året innan. Utländska turisters övernattningar ökade med 15,5 procent och finländska turisters med drygt 8 procent jämfört med maj 2010.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 52,4 procent i maj. Året innan var det 46,9 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Nyland, 69,4 procent, och i Egentliga Finland, 61,6 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 74,3 procent.

Det verkliga genomsnittspriset för hotellrum i hela landet var i maj 89,16 euro per dygn. Året innan var det 84,68 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar ökade med 4 procent under januari–maj 2011

Under januari–maj uppgick antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland till 7 miljoner, vilket var 4 procent fler än under motsvarande period året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med nästan 11 procent och uppgick till 2 miljoner dygn. De finländska turisterna övernattade 5 miljoner gånger, vilket var 2 procent mer under motsvarande period året innan.

Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade spanjorernas övernattningar mest under januari–maj, med 25 procent. De amerikanska turisternas övernattningar ökade med 22 procent från året innan och de ryska turisternas med en femtedel. För de norska turisterna statistikfördes 17 procent fler övernattningar i inkvarteringsanläggningar och för de svenska 11 procent fler. Däremot minskade de brittiska turisternas övernattningar med 6 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Förändring i övernattningar i januari-maj 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i januari-maj 2011/2010, %

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Ritva Marin (09) 1734 2552, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (324,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/05/matk_2011_05_2011-07-14_tie_001_sv.html