Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.11.2011

Utländska turisters övernattningar ökade med 10 procent i september

I september 2011 uppgick övernattningarna av utländska turister i inkvarteringsanläggningarna i Finland till 396 000 dygn, vilket var 10 procent fler än i september 2010. Det totala antalet övernattningar ökade med 4 procent från året innan och totalt statistikfördes 1,6 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna. Övernattningarna av finländska turister ökade med 2 procent och de övernattade 1,2 miljoner gånger i inkvarteringsanläggningar i september 2011. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 10 rum, stugor eller campingvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i september 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i september 2011/2010, %

De ryska turisterna var som vanligt den största gruppen av utländska turister i september med 64 500 övernattningsdygn. Deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar ökade med 19 procent från året innan. Följande i ordningen var svenskarna med 44 000 övernattningar. Detta var 5 procent fler än i september 2010. Den tredje största gruppen var de tyska turisterna med 37 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar, vilket var 8 procent fler än året innan. Norrmännens övernattningar ökade med 11 procent från året innan. Däremot minskade fransmännens övernattningar i inkvarteringsanläggningar med en femtedel och japanernas övernattningar med 10 procent från året innan. Också uppgången av amerikanska turisters övernattningar bröts i september och för dem statistikfördes 21 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar i Finland, vilket var 3 procent färre än i september 2010.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar mest i Södra Österbotten, med 23 procent, och i Södra Karelen, med 15 procent. I Södra Savolax bokfördes 9 procent fler och i Birkaland 8 procent fler övernattningar än året innan. I Päijänne-Tavastland och Satakunta ökade övernattningarna i respektive landskap med 7 procent. Nyland och Norra Österbotten hade en ökning på sex procent. Övernattningarna minskade mest i Mellersta Finland, med 11 procent, och i Mellersta Österbotten, med 6 procent. Sett till hela landet ökade antalet övernattningar med 4 procent jämfört med september 2010.

Förändring i övernattningar i september landskapsvis 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i september landskapsvis 2011/2010, %

Övernattningarna på hotell ökade med 3 procent i september

Det totala antalet hotellövernattningar steg till 1,3 miljoner övernattningsdygn i september, vilket var 3 procent fler än året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 7 procent och uppgick till 340 000 övernattningsdygn på hotell. De finländska turisternas hotellövernattningar uppgick till något under 970 000 dygn. Detta var 2 procent fler än året innan.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 56,8 procent i september. Året innan var det 55,9 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Nyland, 72,3 procent, och i Södra Karelen, 65,2 procent. I Villmanstrand var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 81,4 procent och i Vanda 72,0 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 80,2 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet var i september 90,27 euro per dygn. Året innan var det 87,27 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar ökade med 4 procent under januari–september 2011

Under januari–september uppgick antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland till 16 miljoner, vilket var 4 procent fler än under motsvarande period året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 11 procent och uppgick till 4,4 miljoner dygn. De finländska turisterna övernattade 11,6 miljoner gånger, vilket var 2 procent fler än under motsvarande period året innan.

Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade de ryska turisternas övernattningar mest under januari–september, med 23 procent. Spanjorernas övernattningar ökade med 17 procent och de amerikanska turisternas med nästan lika mycket, med 16 procent. Italienarnas övernattningar ökade med 13 procent och estländarnas med 10 procent från året innan. Bland de övriga ur turistsynvinkel viktigaste länderna var ökningen av övernattningar mer måttfull. Däremot har britternas övernattningar minskat under nästan hela innevarande år och under januari–september var minskningen ytterligare 6 procent.

Förändring i övernattningar i januari-september 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i januari-september 2011/2010, %

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (331,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 10.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/09/matk_2011_09_2011-11-10_tie_001_sv.html