Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.1.2012

Utländska turisters övernattningar ökade med 4 procent i november 2011

I november 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 339 000 övernattningsdygn av utländska turister, vilket var 4 procent fler än i november 2010. Det totala antalet övernattningar ökade med 3 procent från året innan och totalt statistikfördes 1,3 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna. Övernattningarna av finländska turister ökade med 2 procent och de övernattade 945 000 gånger i inkvarteringsanläggningar i november 2011. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 10 rum, stugor eller campingvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Förändring i övernattningar i november 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i november 2011/2010, %

De ryska turisterna var som vanligt den största gruppen av utländska turister också i november 2011 med 96 000 övernattningsdygn. Deras övernattningar i inkvarteringsanläggningar ökade med 13 procent från året innan. Följande i ordningen var svenskarna med 33 000 övernattningar, vilket var en procent färre än i november 2010. Den tredje största gruppen var de tyska turisterna med något under 27 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningar, vilket var 2 procent fler än året innan. Estländarnas övernattningar ökade dock mest, med 18 procent, och uppgick till nästan 20 000 dygn i inkvarteringsanläggningar i november 2011. Övernattningarna av norska turister ökade med 7 procent och av amerikanska turister med 4 procent jämfört med november 2010. Däremot minskade de brittiska turisternas övernattningar i inkvarteringsanläggningar med 16 procent och de spanska turisternas med 14 procent från året innan.

Sett till landskap ökade det totala antalet övernattningar i november 2011 mest i Södra Karelen, med 45 procent, och i Södra Savolax, med 17 procent. I Södra Österbotten bokfördes 12 procent och i Egentliga Finland 7 procent fler övernattningar än i november 2010. I Norra Österbotten ökade övernattningarna med 6 procent och i Päjänne-Tavastland med 5 procent. Nyland, Norra Karelen och Österbotten hade en ökning på tre procent. Övernattningarna minskade mest i Kymmenedalen och Mellersta Österbotten, med 6 procent i båda landskapen. Sett till hela landet ökade antalet övernattningar med 3 procent jämfört med november 2010.

Förändring i övernattningar i november landskapsvis 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i november landskapsvis 2011/2010, %

Övernattningarna på hotell ökade med 3 procent i november 2011

Det totala antalet hotellövernattningar steg till nästan 1,2 miljoner dygn i november 2011, vilket var 3 procent fler än året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 4 procent och uppgick till nästan 306 000 övernattningsdygn på hotell. De finländska turisternas hotellövernattningar uppgick till 854 000 dygn. Detta var 3 procent fler än i november 2010.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 52,1 procent i november 2011. Året innan var det 51,2 procent. Av landskapen mättes det högsta kapacitetsutnyttjandet av hotellrum i Nyland, 66,5 procent, och i Södra Karelen, 62,5 procent. I Vanda var kapacitetsutnyttjandet av hotellrum 74,2 procent och i Villmanstrand 70,1 procent. I Helsingfors var kapacitetsutnyttjandet 71,5 procent.

Det verkliga genomsnittspriset på hotellrum i hela landet var i november 89,39 euro per dygn. Året innan var det 87,42 euro.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Det totala antalet övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar ökade med 4 procent under januari–november 2011

Under januari–november uppgick antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland till något under 19 miljoner, vilket var 4 procent fler än under motsvarande period året innan. Övernattningarna av utländska turister ökade med 10 procent och uppgick till 5 miljoner dygn. De finländska turisterna övernattade 13,7 miljoner gånger, vilket var 2 procent fler än under motsvarande period året innan.

Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade de ryska turisternas övernattningar mest under januari–november, med 22 procent. De spanska turisternas övernattningar ökade med 15 procent och de amerikanska turisternas med 13 procent från året innan. Estländarnas övernattningar ökade med 11 procent och italienarnas med 10 procent från november året innan. Norrmännens övernattningar ökade med 8 procent, tyskarnas och svenskarnas med 6 procent vardera. Däremot har britternas övernattningar i inkvarteringsanläggningar minskat under nästan hela år 2011 och under januari–november 2011 var minskningen ytterligare 7 procent.

Förändring i övernattningar i januari-november 2011/2010, %

Förändring i övernattningar i januari-november 2011/2010, %

Källa: Inkvarteringsstatistik 2011 Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen (09) 1734 3556, Merja Rönkä (09) 1734 3209, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (331,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 12.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. november 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2011/11/matk_2011_11_2012-01-12_tie_001_sv.html