Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revideringen av volymändringarna i brutto nationalprodukten

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2013Q2 0,1 0,1 0,1 0,0
2013Q3 0,3 0,3 0,4 0,1
2013Q4 -0,3 -0,3 -0,3 0,0
2014Q1 -0,4 -0,4 -0,3 0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2013Q2 -1,5 -1,5 -1,4 0,1
2013Q3 -0,3 -0,3 -0,2 0,1
2013Q4 0,1 0,1 0,0 -0,1
2014Q1 -0,3 -0,3 -0,3 0,0

Revideringen av volymändringarna i export

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2013Q2 -0,6 -0,6 -0,6 0,0
2013Q3 1,2 1,2 1,2 0,0
2013Q4 -0,4 -0,4 -0,4 0,0
2014Q1 -1,7 -1,7 -1,8 -0,1
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2013Q2 2,9 2,9 2,9 0,0
2013Q3 0,5 0,5 0,5 0,0
2013Q4 0,4 0,4 0,4 0,0
2014Q1 2,0 2,0 2,0 0,0

Revideringen av volymändringarna i import

  1. publicering Föregående publicering Senaste publicering Revision, procentenheter
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % 2013Q2 -0,5 -0,5 -0,6 -0,1
2013Q3 5,9 5,9 6,0 0,1
2013Q4 -2,3 -2,3 -2,2 0,1
2014Q1 -2,9 -2,9 -2,9 0,0
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan, % 2013Q2 -5,8 -5,8 -5,8 0,0
2013Q3 4,0 4,0 4,0 0,0
2013Q4 0,7 0,7 0,7 0,0
2014Q1 0,0 0,0 0,0 0,0

Revideringen av bruttonationalproduktens volymförändring i genomsnitt från 2014Q1 , procentenheter

  Genomsnittlig revidering i absoluta värden Genomsnittlig revidering
Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal 0,0 0,0
Arbetsdagskorrigerad förändring från året innan 0,0 -0,0

Källa: Nationalräkenskaper 2014, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen 029 551 3332, Samu Hakala 029 551 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 5.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2014, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2014/02/ntp_2014_02_2014-09-05_rev_001_sv.html